logo
 
 
Obrazek

Obrazek
Administrowanie

Administrowanie nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie.

W ramach tego zakresu oferujemy:

 • realizację zadań stawianych przez właścicieli i zarządy
 • przygotowanie projektu budżetu rocznego (planu gospodarczego) i jego realizacja
 • ustalanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • archiwizowanie danych dotyczących lokali
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z regulacja prawną
 • zapewnienie dostaw dla nieruchomości energii elektrycznej oraz cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, nadzór nad realizacja umów
 • zapewnienie wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw w nieruchomości
 • zapewnienie wykonywania robót remontowych i nadzór techniczny nad nimi
 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości oraz pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku
 • zapewnienie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych
 • ustalanie na podstawie uchwalonych planów gospodarczych, bilansu i faktycznego zużycia czynników energetycznych wysokości opłat miesięcznych
 • prowadzenie rachunkowości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów, uchwał podjętych przez właścicieli
 • rozliczanie kosztów i wydatków związanych z bieżącą eksploatacja nieruchomości
 • sporządzanie bilansu rocznego
 • rozliczanie z zaliczek i funduszu remontowego
 • wynajmowanie i wydzierżawianie pomieszczeń i terenów nieruchomości w celu osiągania pożytków dla nieruchomości.

Zakres naszych działań zależy od Państwa oczekiwań.

Tel.:
602 129 377 - tel. kom.
Adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 28
86-300 Grudziadz

© Biuro Zarządzania Nieruchomościami
    Mirosław Kaczerewski
    
 
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.